ĐỜI SỐNG

Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát: 12 lời nguyện lớn

Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát: 12 lời nguyện lớn

12-03-2020

Quán Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp chúng sinh. Hôm nay ngày 19 tháng 2 năm canh tý 2020 (âm lịch) là ngày Phật Quán thế âm đản sanh, ...

1 2 3 4 5 > >>