ĐỜI SỐNG

HO’OPONOPONO: NGHI THỨC CỦA SỰ THA THỨ VÀ CHỮA LÀNH

HO’OPONOPONO: NGHI THỨC CỦA SỰ THA THỨ VÀ CHỮA LÀNH

03-09-2021

Ho’oponopono là một nghi thức chữa lành của người Hawaii cổ bằng việc dạy con người hướng đến sự tha thứ. Trong đó, Ho’o có nghĩa là tạo ra và pono có nghĩa là sự đúng đắn. Chữ pono được lặp lại hai lần với hàm ý hướng đến bả...

1 2 3 4 5 > >>