VĂN HÓA

Chương trình “Cùng Danisa Tri Ân ‘Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop” hoàn thành mục tiêu 1 tỷ đồng trao tặng laptop cho giáo viên vùng cao

Chương trình “Cùng Danisa Tri Ân ‘Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop” hoàn thành mục tiêu 1 tỷ đồng trao tặng laptop cho giáo viên vùng cao

20-11-2021

Thương hiệu bánh quy bơ Danisa phát động từ 20/10 -20/11, chương trình “Cùng Danisa Tri Ân ‘Người Trồng Cây’, Chung Tay Trao Laptop” đã tạo nên một hành trình tri ân giàu cảm hứng cùng cộng đồng đóng góp 1 tỷ đồng trao tặng laptop cho giáo viên ...

1 2 3 4 5 > >>