THỂ THAO -SẮC ĐẸP

DŨNG KHÍ VÀ HY SINH – VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM TẠI “NHÂN”

DŨNG KHÍ VÀ HY SINH – VÒNG TRÒN ĐỒNG TÂM TẠI “NHÂN”

07-12-2020

Đứng trước những khó khăn và thách thức, có người sẽ đầu hàng. Nhưng cũng sẽ có người - với sự can trường, quyết đoán và tầm nhìn xa, biết đặt lợi ích của số đông lên trên hết - có thể nhìn ra động lực ...

1 2 3 4 5 > >>