DOANH NHÂN

Tôi ngày ấy - bây giờ

Tôi ngày ấy - bây giờ

08-03-2023

Thoáng chốc ấy vậy mà đã 50 năm (1973-2023) trôi qua kể từ ngày tôi theo gia đình rời quê cha đất tổ, quê hương núi Ấn sông Trà (Quảng Ngãi) vào mảnh đất Quảng Phước, Phước Tuy, Bà Rịa - Long Khánh, Đồng Nai (nay là tỉnh Bà Rịa – ...

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>