DOANH NHÂN

Doanh thu IPPG Fashion của tập đoàn IPPG năm qua là 5.132 tỷ đồng

Doanh thu IPPG Fashion của tập đoàn IPPG năm qua là 5.132 tỷ đồng

03-02-2023

Loạt thương hiệu nổi tiếng Rolex, Versace, Nike, Mango... bán chạy, đem về hơn 5.100 tỷ đồng doanh thu cho “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn. Đồng thời mang về lợi nhuận 432 tỷ đồng. Doanh thu tăng 64% trong khi lợi nhuận lớn gấp 11 lần năm trước.

<< < 1 6 7 8 9 10 > >>